Werkwijze

Het proces van het vervaardigen of herzien van een website verloopt bij ons globaal volgens een aantal fases, die in het onderstaande kort worden weergegeven. Deze fases zijn niet star en bindend. Het maken/reviseren van websites is immers voor een groot deel een creatief proces, waardoor nieuwe inzichten en ideeën zich vaak al doende aandienen, zowel bij ons als bij de klant.

Fase 1

De klant heeft een vrijblijvend eerste gesprek met medewerkers van Webbureau Amsterdam. In dat gesprek stellen wij ons uitvoerig op de hoogte van de aard van uw bedrijf of instelling, de doelstellingen van uw website, uw doelgroep, uw personele omstandigheden (in verband met gebruik en beheer van uw site), uw budget, specifieke wensen en ideeën die u met betrekking tot uw site heeft - kortom: alle informatie die wij nodig hebben om u een voorlopig concept en een offerte te kunnen aanbieden. Minstens zo belangrijk is het dat u op uw beurt tijdens het gesprek alle vragen kunt stellen die u van belang acht.

Ter voorbereiding op het eerste gesprek bieden wij de klant een vragenformulier aan. Vult u dit van tevoren in, dan komt u beslagen ten ijs en kunnen we hopelijk snel tot een vruchtbare samenwerking komen. Download het vragenformulier.

Fase 2

Vervolgens wordt een uitgebreider concept ontwikkeld. Wat moet er op de website allemaal precies gebeuren? Hoe wordt de structuur van de site? Hoeveel pagina's komen er? Dergelijke vragen worden erin beantwoord.

Fase 3

Nadat er een offerte is uitgebracht en ondertekend, maken wij een functioneel en grafisch ontwerp van uw website.

Fase 4

In deze fase wordt de site gebouwd en geüpload (op het internet geplaatst).

Fase 5

Daarna brengen wij desgewenst (gedurende een van tevoren met u overeengekomen termijn) waar nodig correcties aan.