Webrichtlijnen

De webrichtlijnen van de overheid zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de websites van alle overheidsinstanties voor iedere burger toegankelijk zijn. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat een overheidswebsite in bepaalde browsers niet of onvolledig wordt weergegeven. Ook moeten overheidswebsites geschikt zijn om te worden gelezen met speciale toepassingen voor bezoekers met een visuele handicap.

De belangrijkste webrichtlijn betreft de scheiding van inhoud en stijl. Iedere pagina van een website bestaat doorgaans uit een HTML-document. HTML is een code die door uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) wordt vertaald naar de pagina's zoals die op uw scherm verschijnen als u een website bezoekt. Was het een aantal jaren geleden nog gebruikelijk om de layoutkenmerken van een webpagina te beschrijven in het HTML-document (de webpagina) zelf, de scheiding van inhoud en stijl houdt in dat deze kenmerken zoveel mogelijk in een apart document (een zogenaamd stylesheet) geplaatst dienen te worden. Door meerdere HTML-documenten (webpagina's) aan een bepaald stylesheet te koppelen, krijgen al deze documenten dezelfde opmaak.

De scheiding van inhoud en stijl biedt een aantal grote voordelen. Zo kan men vanuit een stylesheet de layout van alle pagina's van een website tegelijk veranderen of corrigeren (daar waar men vroeger iedere pagina afzonderlijk moest aanpassen). Een ander voordeel is dat de hele opmaak van een site door de bezoeker in één keer kan worden uitgeschakeld, wat handig kan zijn bij mobiel internet of als er geprint moet worden. Websites en pagina's waarvan inhoud en stijl gescheiden zijn, zijn bovendien zoekmachinevriendelijk: ze krijgen een hogere ranking van deze machines en worden daardoor makkelijker gevonden dan andere sites/pagina's.

Niet iedere website is een overheidswebsite en niet iedere website hoeft dus door iedereen gelezen te kunnen worden. Webrichtlijnen die alleen op heel specifieke situaties van toepassing zijn (bijvoorbeeld visuele handicaps van bezoekers), worden door Webbureau Amsterdam niet standaard gevolgd, dit om onnodige kosten te voorkomen. Dat neemt niet weg dat op verzoek van de opdrachtgever (en tegen een redelijke meerprijs) dit soort richtlijnen altijd alsnog gevolgd kunnen worden.

Lees alle webrichtlijnen van de overheid .